آموزش و پژوهش

[checklist]مرجان اهورایی[1][/checklist] [checklist]مقدمه:[/checklist] همانطور که در تعریف گرایش جنسی ملاحظه کردیم عنصر دوام و مقاومت گرایش جنسی در برابر خواست و اراده فرد یکی از خصلت هایی است که دانشمندان امروزه آن را تأیید می کنند(APA, 2008). اما در برابر این دیدگاه هنوز رویکردی وجود دارد که با توسل به برداشتی ارادی و اختیاری از […]

[checklist]هوموفوبیا،ترانس فوبیا،بای فوبیا[/checklist] [checklist]5.1. مقدمه[/checklist] اساس تبعیض اجتماعی علیه اقلیت های جنسی همیشه شکل برهنه ای ندارد. لزوماً نباید همجنس گرایان در آتش سوزانده شوند تا متوجه تبعیض علیه ایشان شویم. چنین تبعیض و ستم هایی در جوامع و افراد به صورت عواطفی منفی وجود دارد که ممکن است همیشه منجر به جرح و اقدام […]

  [checklist]مقدمه:[/checklist] در جریان بحثی که طی این مقالات داشتیم اشاره به اشکال هوموفوبیک در جامعه نیاز به بحث جداگانه ای داشت. عناوینی که در اینجا ذکر می کنیم برخی از شایعترین سوء تفاهم ها و در واقع انگاره های نامعقولی است که در جامعه موجب برخی تصورات هوموفوبیک می شود و دیدگاهی نامربوطی را […]

[checklist]مقدمه:[/checklist] گرایش های جنسی آنگونه که ما بر اساس تعریف انجمن روانشناسی آمریکا بیان کردیم تمایلاتی پایدار اند که در برابر انتخاب دلبخواهی ما و دیگران مقاومت می کنند(مقاله نخست: گرایش جنسی و هویت جنسیتی چیستند؟). این امر به جهت اهمیت عواملی است که خارج از اراده فرد در تعیین گرایش جنسی نقش دارد. این […]

[checklist]مرجان اهورایی[1][/checklist] [checklist]مقدمه:[/checklist] همجنس گرایی در ایران به صورت های مختلف با حالت ها یا گرایش های جنسی دیگری یکی انگاشته شده است. همه این حالت ها به نحوی تحت عنوان گرایش های جنسی غیر متعارف برای مردم تشخیص داده می شوند. اما باید دقت کرد که هر شکل غیر متعارفی از نظر مردم که […]

[checklist] مرجان اهورایی[1] 9.1. مقدمه: جنس و هویت جنسیتی [/checklist] همانطور که در اولین مقاله این مجموعه گفتیم باید میان جنس بیولوژیک که بر اساس اندام جنسی فهمیده می شود و هویت جنسیتی که به صورت اجتماعی آموخته می شود تمایز قایل بود. این یک تمایز بنیادی در فهم زندگی ترانس هاست. اگر بنا بر […]

مرجان اهورایی[1]  [اشاره: این مقاله بخشی از یک پروژه است که بخش نخست آن توسط سایت ایرکو تهیه شده است و در سایت ایرکو منتشر شده. بخش دوم این پروژه در سایت مطالعات جنسیت ادامه دارد و مجموعه این مقالات به صورت یک کتاب توسط گروه مطالعات جنسیت و ایرکو در انتشارات گیلگمیشان به زودی […]

مرجان اهورایی[1] [اشاره: این مقاله بخشی از یک پروژه است که بخش نخست آن توسط سایت ایرکو تهیه شده است و در سایت ایرکو منتشر شده. بخش دوم این پروژه در سایت مطالعات جنسیت ادامه دارد و مجموعه این مقالات به صورت یک کتاب توسط گروه مطالعات جنسیت و ایرکو در انتشارات گیلگمیشان به زودی […]

برای عضویت در کانال تلگرام ایرکو اینجا کلیک کنید
عضو شوید!