پیشینه و اهداف

ایرکو اهداف زیر را دنبال می‌کند:

  • تعریف و شناساندن گرایش‌های جنسی و هویت‌های جنسیتی بنا بر آخرین داده‌های علمی روز

  • تعریف و شناساندن حقوق بشری و شهروندی دگرباشان جنسی؛

  • برشمردن موارد غیبت و/یا نقض این حقوق در چارچوب قوانین اجتماعی و فرهنگی ایران؛ تأثیر شرایط فوق بر زندگی دگرباشان جنسی

  • تلاش در جهت جزم‌زدایی از همجنسگرایی در ایران

  • انتشار در زمینه‌ی ادبیات دگرباشی جنسی به زبان فارسی

  • انتشار در زمینه‌ی ادبیات دگرباشی جنسی ایرانی به زبان انگلیسی

  • انتشار در زمینه‌ی نظریه و ادبیات کوئیر

  • انتشار در زمینه‌ی حقوق و مسؤولیت‌های اجتماعی

برای عضویت در کانال تلگرام ایرکو اینجا کلیک کنید
عضو شوید!