• معرفی مفهوم سکشوالیته

    انسان‌ها فقط با هدف تولید مثل اقدام به برقراری رابطه جنسی نمی‌کنند. در حقیقت یکی از مهمترین دلایل برقراری رابطه جنسی لذت بردن است. اما کسب لذت و بهبود کیفیت آن در روابط جنسی به آسانی امکان پذیر نیست. این بخش از زندگی انسان‌ها نیز،‌ مانند هر بخش دیگری، نیاز به آموزش، آگاهی و تمرین‌های صحیح دارد.
  • حق برابری

    در یک رابطه جنسی جایگاه دو طرف با هم برابر است.  در این رابطه نیازهای یک طرف نسبت به طرف مقابل ارجحیت ندارد، بلکه باید هر دو طرف از رابطه لذت ببرند و رضایت داشته باشند… اما در ایران نگرش دیگری وجود دارد.
  • حق برخورداری از زندگی، آزادی و امنیت

    همگان حق برخورداری از زندگی، آزادی و امنیت را دارند و کسی نمی‌تواند افراد را به دلایل مربوط به جنس، جنسیت یا رفتار جنسی، بطور خودسرانه تهدید، محدود و یا دستگیر بکند.
برای عضویت در کانال تلگرام ایرکو اینجا کلیک کنید
عضو شوید!