آخرین خبرها
مجله‌ی «امید»، مجله‌ی دگرباشان افغانستان

مجله‌ی «امید»، مجله‌ی دگرباشان افغانستان

مجله‌ی «امید» ویژه دگرباشان افغانستان به همت گروه امید در استرالیا به شکل الکترونیک منتشر شد.این مجله شاید اولین مجله‌ای باشد که برای مخاطب دگرباش افغانستانی بطور جدی شروع به کار کرده است. گرچه دگرباشان افغانستان به دلیل نزدیکی زبان، قادر به استفاده از منابع فارسی زبان ایرانی هستند، ولی همواره جای خالی رسانه‌های آموزشی برای اقلیت‌های جنسی افغانستانی بسیار مشهود بود. رسانه‌هایی که توسط دگرباشان افغان با آشنایی و نزدیکی به شرایط فرهنگی و اجتماعی ویژه‌ی افغانستان تولید شود.

در نخستین شماره این این نشریه که توسط Relationship Australia-South Australia منتشر شده است، می خوانیم:

 • Hello from Omid
 • چرا امید
 • نامه از کابل
 • A letter from Kabul
 • نقد فیلم شرایط
 • Circumstance
 • Khatera
 • Poetry
 • Health and wellbeing
 • اعتماد به نفس روابط سالم
 • Self-steam and Healthy relationships
 • آشنایی با چند اصلاح
 • Question and Answers

omid

نخستین شماره مجله امید را می‌توانید از اینجا دانلود نموده و برای دریافت شماره‌های بعدی آن ثبت نام نمایید.

سازمان ایرکو برای گروه امید و کلیه دگرباشان افغانستانی آروزی موفقیت و بهبود شرایط اجتماعی دارد.