آخرین خبرها
خبر قطعی درباره‌ی عدم بازاسکان پناهجویان دگرباش در ترکیه

خبر قطعی درباره‌ی عدم بازاسکان پناهجویان دگرباش در ترکیه

پیرو تماس تلفنی و مکاتبه‌ی کارگروه پناهندگی سازمان ایرکو با مدیر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه به استحضار می‌رساند در حال حاضر، هیچ گونه تغییری در قوانین اسکان، از جمله اسکان محلی پناهندگان غیراروپایی در ترکیه به اطلاع کمیساریای پناهندگی سازمان ملل نرسیده است. کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل همچنان به بررسی درخواست پناهندگی پناهجویان غیر-سوری و تعیین موقعیت پناهندگی و باز-اسکان بنا به مقررات قبلی مشغول است. در این خصوص هیچ تغییری در قوانین ایجاد نشده است.

در پاسخ به سوالی که درباره تماس‌های اخیر با تعدادی از پناهنده‌ها گرفته شده است، توضیح داده شد که تماس‌های مذکور برای بررسی وضعیت پناهنده‌ها بوده است. مدیر یوان‌اچ‌سی‌آر ترکیه در آخرین مکاتبات ایرکو پاسخ داد:

“پناهندگان دگرباش و شرایط ویژه آنان همچنان از سوی کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل در ترکیه مورد توجه است. همچنین در نظر داشته باشید که تصمیم‌گیری نهایی به بازاسکان فرد پناهنده، تنها بر عهده‌ی کشورهای پناهنده پذیر است…. و از شما درخواست می‌کنیم برای آرام کردن جو ناآرام روانی در میان پناهندگان دگرباش ایرانی، مطالب این گفتگو را از طریق وبسایت و رسانه‌های جمعی به اطلاع پناهندگان برسانید.”

سازمان ایرکو از تمامی پناهندگان دگرباش حاضر در ترکیه درخواست می‌کند آرامش خود را حفظ نموده و بر اساس شایعات و اطلاعات ناقص، آسایش روانی خود و را به هم نزده و از بازنشر شایعات خودداری کنند.

همچنین به تمامی پناهجویان و پناهندگانی که پرونده‌ی آنان توسط سازمان ایرکو پیگیری می‌شود با تکیه به تاکید کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل اطمینان می دهیم جای نگرانی در این خصوص نیست.کارگروه پناهندگی سوالات احتمالی مربوط به احتمال اسکان در ترکیه را به این اطلاعیه ارجاع می دهد.

سازمان ایرکو امیدوار است در آینده شایعه و تحلیل بی مبنا و ترس ناموجه زمینه ساز تشویش و ایجاد تشویش نشود.

کارگروه پناهندگی سازمان ایرکو