گزارش سایه

سال انتشار:2011

تهیه کننده:ایرکو و ایگلهرک

ارائه شده در صد و سومین جلسه کمیته حقوق بشر سازمان ملل

دانلود متن گزارش به صورت PDF

برای عضویت در کانال تلگرام ایرکو اینجا کلیک کنید
عضو شوید!