نویسنده: هوداد طلوعی

سال انتشار:  2014

تهیه شده توسط: سازمان ایرکو و پیشگام حقوق جنسی

عنوان گزارش : نقض حقوق افراد تراجنسی و تراجنسیتی در ایران

بررسی ادواری جهانی (UPR)[i] کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد فرآیندی منحصر به فرد است که به بررسی سوابق حقوق بشر در همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد می پردازد. UPR فرآیندی برای هدایت دولتها زیر نظر شورای حقوق بشر است و طی آن به دولت ها اعلام می شود که می بایست چه اقداماتی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در کشورهای خود انجام داده و تعهدات خود در زمینه حقوق بشر را تکمیل کنند.

بررسی ادواری جهانی دارای پتانسیل زیادی برای ترویج و حمایت از حقوق بشر در تاریک ترین گوشه های جهان است. “

                                                                                   بان کی مون- دبیر کل سازمان ملل متحد

UPR به منظور حصول اطمینان از رفتار برابر با انسانها در کشورها– که یکی از جنبه های اصلی شورای حقوق بشر است-  ضمن ارزیابی وضعیت حقوق بشر در آنها طراحی شده است.

 UPR  از طریق مجمع عمومی سازمان ملل در 15 مارس 2006 طی قطعنامه 60/251 ، که شورای حقوق بشر را تاسیس نمود، ایجاد شده است. این یک فرایند مشارکتی است که از  اکتبر 2011 تا کنون پرونده حقوق بشر 193 کشور عضو سازمان ملل متحد را مورد بررسی قرار داده است.  در حال حاضر، هیچ ساز و کار  جهانی دیگری از این نوع وجود ندارد. UPR یکی از عناصر کلیدی در شورای حقوق بشر است که به دولت ها، مسئولیت های خود در زمینه احترام کامل و اجرای حقوق بشر و آزادی های اساسی را یادآور می شود. هدف نهایی از این ساز و کار بهبود وضعیت حقوق بشر در همه کشورها و رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در هر کجا که رخ می دهد، می باشد.

وضعیت حقوق بشر ایران در بیستمین جلسه از دومین دوره  نشست UPR که در تاریخ 31-20 اکتبر 2014 برگزار می شود، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سازمان دگرباشان جنسی ایران 2 گزارش از وضعیت حقوق دگرباشان در ایران به شرح ذیل به UPR ارسال نموده است:

تهیه کنندگان:

سازمان دگرباشان جنسی ایران (ایرکو- IRQO)  و پیشگام حقوق جنسی(Sexual Right Initiative)

عنوان:

نقض حقوق افراد تراجنسی و تراجنسیتی در ایران

رئوس مطالب:

–       پیشرفت ها و نواقص در اجرای توصیه های نشست قبلی UPR

–       پیشینه

–       حق مشارکت در زندگی فرهنگی

–       حق برخورداری از زندگی و شرایط بدون تبعیض

–       حق برخورداری از سلامت

–       به همراه توصیه هایی برای هر یک از بندهای فوق

برای مطالعه گزارش پنجم اینجا کلیک کنید

 

 


[i] Universal Periodic Review (UPR)

برای عضویت در کانال تلگرام ایرکو اینجا کلیک کنید
عضو شوید!