آخرین خبرها

همجنسگرایی در ایران

لینک به منبع

در دایره المعارف ویکی پدیا آمده است : همجنس‌گرایی یکی از گرایش‌های جنسی است‌ که مشخصه آن تمایل زیبایی شناختی، عشق رومانتیک، و تمایل جنسی منحصرآ نسبت به جنس همگون با خود فرد می‌باشد. به فردی که به جنس دیگر گرایش داشته باشد دگرجنس‌گرا و به افرادی که هم به جنس دیگر و هم به همجنس خود تمایل دارند دوجنس‌گرا می‌گویند . 
به گواهی تاریخ همجنسگرایی در جوامع گوناگون پیشینه ای بلند و تاریخی داشته است و آثار آن در یونان قدیم ؛ روم قبل از مسیح ، عربستان قبل از اسلام و ایران پس از اسلام به وضوح به چشم می خورد . با این حال جوامع بشری عموما دید مثبتی نسبت به این قضیه نداشته اند و در ایجاد این قضیه نقش ادیان بی تردید بی تاثیر نبوده است . عموما همه ادیانی که می شناسیم با این قضیه به شدت برخورد کرده اند . در اوستا لواط ( ارتباط جنسی بین مردان ) و مسا حقه ( رابطه جنسی بین زنان ) هر دو به شدت نهی شده اند و یرای مرتکبین آن بسته به اینکه به اجبار یا به اختیار دیگری را به این عمل وا داشته اند مجازات هایی در نظر گرفته شده است . برخورد ادیان ابراهیمی ( یهودیت ، اسلام و مسیحیت) نیز با این قضیه نیز چندان تعریفی دارد . در اسلام و یهودیت احکامی صریح در این رابطه موجود است و مسیحیت نیز ظاهرا برخورد بهتری با این قضیه ندارد . 
با این حال همجنسگرایی یک واقعیت موجود در جامعه بشری است و به همین دلیل نیز هست که باید بررسی شود و در صورت امکان چاره ای برای آن اندیشیده شود . هدف من در این مقاله نیز چیزی جز این نیست . در حقیقیت مقصود من از نگارش این مقاله آن است که با بیان برخی حقایق پیرامون هم جنس گرایی ، این باور را در خوانندگانم ایجاد کنم ” که همجنسگرایی چیزی جز یک نقص و بیماری قابل درمان نیست ” . دیدگاهی که در کشور من هیچ گاه زاده نشده که مرده باشد و یا به دست فراموشی سپرده شده باشد : 
علل بیولوژیکی و رواشناختی همجنسگرایی 
سخنم را با اثبات این واقعیت آغاز می کنم که همجنسگرایی یک گرایش جنسی است و نه یک تمایل مفسدانه و شهوت آمیز . در حقیقت همجنسگرایان تنها و تنها یک اقلیت جنسی هستند که به دلایل مختلف و قابل توجیه نیازها و گرایشات متفاوت از سایر مردم دارند . متاسفانه در کشور ما عده ای مفاهیمی نظیر همجنسگرایی و بچه بازی را یکسان تلقی می کنند و همه را یک گرایش غیراخلاقی و آلوده به فساد می دانند . اما غافل از آنکه همجنسگرایی گرایشی است که ریشه در نهاد افراد دارد . امروزه در بسیاری از کشورها نظیر ایران همجنسگرایی مجازات هایی از قبیل اعدام و سنگسار را در پی دارد و عقل سلیم نمی تواند بپذیرد که همجنسگرایان این عواقب ناگوار را فقط به سبب رواج فساد تحمل کنند . تحقیقات اخیر علمی نیز این واقعیت را تایید می کند که هم جنس گرایی ؛ گرایشی است که ریشه در فطرت و نهاد افراد داشته و دارد . 

بر این بخشی از این پژوهش ها دلایل مربوط به بروز تمایلات هم جنس گرایانه در افراد به دو زیرمجموعه دلایل زیستی ( بیولوژیکی ) و علل تربیتی ( روانشناختی ) تقسیم می گردند . بحث مفصل پیرامون این مقوله از حوزه مقاله من خارج است . با این حال دگرگونی های بخش های مربوط به حالت های مردانه و زنانه در مردان و زنان هم جنس گرا و داشتن برادران بزرگ تر در افراد دست راست از جمله علل بیولوژیکی و کم توجهی به فرزندان از سوی والد همجنس ؛ تجربه های متفاوت دوران کودکی و نیز عدم بلوغ جنسی از دلایل روانشناختی معرفی شده برای ایجاد تمایلات به هم جنس در افراد هستند 
آمار و وضعیت هم جنس گرایی در جهان 
در حال حاضر هم جنس گرایان حدود 2 درصد از جمعیت مردان و 4 درصد از جمعیت زنان جهان را به خود اختصاص می دهند . بر اساس یک آمار تخمینی تعداد 5-7 درصد هر جامعه ای را همجنسگرایان، 7-10 درصد را دوجنسگرایان و 1-2 درصد را دگرجنسگونگان تشکیل می دهند . در بسیاری از کشورهای جهان اقلیت های جنسی به عنوان اقلیت های رسمی و قانونی محسوب می شوند . در انگلستان این افراد در مجلس نماینده دارند . ضمنا بسیار از کلیساهای مسیحی عقد این افراد را خلاف مذهب نمی دانند و برای آن رسمیت قائل می شوند . با این حال هنوز 83 کشور جهان که 23 کشور آن ها مسلمان هستند با این موضوع شدیدا مخالف اند. 
هم جنس گرایی در ایران 
در سال های اخیر تعداد ایرانیانی که خود را هم جنس گرا می دانند به نحو قابل ملاحظه ای افزایش است و از این رو این تفکر به وجود آمده است که هم جنس گرایی در ایران اخیرا مد شده است .با این حال وجود فشارهای فراوان اجتماعی بر این قشر جامعه و موقعیت خطرناک آنان در ایران امروز از اعتبار این قول و گفته هایی از این دست می کاهد . آرشام پارسی ، دبیر کل سازمان همجنسگرایان ایرانی نیز ضمن رد این ادعا که همجنسگرایی باب روز جامعه امروز ماست معتقد است که افزایش یک باره آمار همجنسگرایان و کلیه اقلیت های جنسی در ایران نتیجه ” زیاد شدن همجنسگرایان نیست بلکه زیاد شدن افرادی است که خود را از خفا بیرون آورده اند و اعلام حضور کرده اند و به اشتباه تصور می کنیم که همجنسگرایی مد روز شده است ” . 
از نظر قانون جمهوری اسلامی لواطی که به وسیله 4 شاهد عادل و یا در نتیجه 4 بار اقرار مرتکبین به زنا اثبات شود ، مجازات اعدام را برای مرتکب این جنایت زمینه ساز می گردد . ماده ١٢٩ قانون مجازات اسلامی نیز همجنس‌گرایی زنان را جرم محسوب کرده و مجازات آن را ١٠٠ ضربه تازیانه مقرر کرده است. هرگاه مساحقه (همجنس گرایی زنان) ٣ بار تکرار شود، در مرتبه چهارم «حد» آن اعدام است
با این حال و با وجود تمام فشارهای اجتماعی موجود تعداد هم جنس گرایان در ایران کم نیست و شاید بتوان گفت که روز به روز هم افزایش می یابد . این افراد از سوی سازمان هم جنس گرایان ایرانی که مقر آن در تورنتو قرار دارد حمایت می شوند . ارگان رسمی سازمان همجنسگرایان ایرانی، نشریه “چراغ” است که به صورت ماهیانه و از طریق اینترنت در سراسر دنیا منتشر می‌شود. گفتنی است که همکنون سردبیری نشریه چراغ را ساقی قهرمان بر عهده دارد
جامعه ایران و نگرش به هم جنسگرایی
بگفته اسقف “مایکل دوو” همجنس گرایی موضوعی است که مردم در برابر آن بطور کلی به چهار شکل مختلف از خود عکس العمل نشان میدهند : 

دیدگاه اول، این گروه از مردم را افرادی روسپی (فاحشه) می داند که با عمل خود در برابر خدا طغیان کرده و دست به گناهانی قبیح می زنند که شایسته مجازات اند

دیگاه دوم، در این رابطه میگوید که باید با این افراد همانند یک بیمار برخورد نمود. بعبارت دیگر این افراد در رده بیمارانی میباشند همانند معتادین به الکل.

دیگاه سوم، اعلام میکند این موضوع یک مسئله ژنتیکی می باشد که بصورت تصادفی در خلقت رخ داده است و میبایست برای درمان آن با شفقت میبایست برخورد نمود

دیگاه چهارم، در همین زمینه بر این باورند که این مسئله تنوعی است در خلقت همانند افراد چپ دست در برابر افراد راست دست و این موضوعی است که باید آنرا پذیرفت و برای آن خوشحال بود

به جرات می توانم ادعا کنم که تفکر اول در میان عامه مردم ایران غالب و پیروز است . قشر روشنفکر عموما به شیوه دوم و سوم قضیه را می نگرند و خیلی کم اند افرادی که دید چهارم را نسبت به همجنسگرایی دارند . این ها یا خود هم جنس گرا هستند یا از طرفداران افراطی حقوق بشر در جامعه اند

چگونه باید بود ؟

پس از بحث مختصر پیرامون هم جنس گرایی و وضعیت آن در جامعه ایران اجازه می خواهم تا در این سطور نظر خود را به عنوان یک جوان عادی ایرانی نسبت به مسئله هم جنس گرایی بیان کنم :

من هم جنس گرایی را یک گرایش فاسدانه و شهوت آمیز نمی دانم ولی با این حال از آن حمایت نیز نمی کنم . به عقیده من افرادی که به دلایل گوناگون ژنتیکی یا تربیتی هم جنس گرا یا دو جنس گرا ( بایسکسشوال ) هستند افرادی می باشند که دچار یک مشکل اجتماعی اند . همان گونه که یک نفر نابیناست و یکی ناشنوا ، این ها هم به دلایل مختلف فاقد گرایش جنسی به جنس مخالف هستند و این تنها تفاوت آن ها با انسان های طبیعی و عادی است .

در تاریخ بسیاری از هم جنس گرایان می خوانیم که آن ها خیلی برای ” مثل همه بودن ” تلاش کرده اند و خیلی هم به دلیل مانند سایرین نبودن زجر کشیده اند . یک همجنسگرا در کشور ما باید روز و شب را با هراسی جان کاه از چوبه دار پشت سر بگذارد و از بیم اینکه فردا چه خواهد شد یک دم آرام نیاساید . با این حال آن ها نمی توانند بر احساسات درونی شان غلبه کنند و این همان عاملی است که آن ها را به قبول این همه مصیبت وا می دارد .

همان گونه که یک فرد دگر جنس گرا از اوایل سنین نوجوانی در خود گرایش به جنس مخالف را احساس می کند و نهایتا با ازدواج این نیاز خود را ارضا می کند ؛ یک هم جنس گرا نیز در تمام طول زندگی به سمت جنس موافق گرایش دارد . حال آن که طبق یک قاعده طبیعی نمی تواند این میل دورنی را ارضا کند و این می تواند خیلی سخت و غیر قابل تحمل باشد

با این حال هم جنس گراها باید هم رنگ جماعت شوند و این تنها راه نجات آن هاست . گفتم که یک هم جنسگرا مثل یک نابینا و یا ناشنواست . همان طور که ما وظیفه داریم به این افراد به خاطر نقص جسمی شان کمک کنیم لازم است تا هم جنس گرایان را هم یاری نماییم و به آن ها کمک کنیم تا بر گرایشات غیر عادی خود غلبه کنند و تمایلات شبیه یک انسان عادی پیدا کنند

روانشناسان معتقدند که گرایشات جنسی حاصل تجربیات دوران کودکی افراد هستند . به دیگر زبان می توان ریشه های گرایشات همجنسگرایانه را در طفولیت افراد جست و جو کرد . بر این اساس می توان این گونه گفت که هم جنس گرایان افرادی هستند که از لحاظ روانشناختی به بلوغ لازم نرسیده اند و لذا به لحاظی عقب مانده تلقی می گردند . بر این اساس تنها راه نجات اینگونه افراد تلاش در جهت درمان آنهاست .

درمان همجنسگرایان و ظهور ایده های نو

بعضی درمانگرها، گروه‌ها، یا مؤسسات ادعا می‌کنند قادر به کمک به همجنس گرایان برای غلبه بر رفتارهای همجنس گرایانهٴ خود هستند. اکثر آنها پیروان ادیان ابراهیمی هستند که در مسلک آنان همجنس گرایی غیرطبیعی و گناه‌است و یک گرایش جنسی نامطلوب به حساب می‌آید. این نوع روان درمانی در جهت حذف علایق همجنس گرایانه و توسط افرادی که همجنس گرایی را یک اختلال یا گناه تلقی می‌کنند استفاده می‌شود .

عده ای نیز که تراجنس خوانده می شوند ؛ خواستار تغییر جنسیت خود می باشند . تراجنسی اصطلاح جدیدیست که برابر با لغت انگلیسی (transsexual) بکار برده می‌شود، یعنی کسانی که جنسیتی که در روانشان حس می‌کنند با جنسیت جسمشان متضاد است. در ایران و در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی کمیته ای موسوم به کمیته کشوری حمایت از بیماران اختلال هویتی و تراجنسیتی ایران با هدف حمایت از تراجنسان تشکیل شد . لازم به ذکر است که فعالیت این موسسه مشروط به گواهی پزشک مبنی بر پریشانی جنسیت افراد است .

منابع :

1- ویکی پدیا فارسی

2- وب سایت رسمی سازمان همجنسگرایان ایرانی ( Persian G.a.y.s and L.e.s.b.i.a.n.s Organization )

3- مصاحبه ارشام پارسی با خبرگزاری شهرزاد

4- بهار ایران ( مجله اجتماعی مسیحیان ایران 

به نقل از:
http://hamdardi.net
لینک به منبع