پناهندگی

موقعیت پناهندگی

موقعیت پناهندگی به اشخاصی (تبعه‌ی کشور دیگر) تعلق می‌گیرد که شامل تعاریف و چارچوب‌های یاد شده در کنواسیون ژنو سال ۱۹۵۱ ماده ۱ بند الف.‌ آ۲ مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل الحاقی آن در سال ۱۹۶۷ باشند.

تصمیم به قبول شخص به عنوان پناهنده توسط یک نهاد دولتی با مسوولیت ویژه در بدنه‌ی حزب حاکم، بر طبق پیمان‌نامه و پروتکل مربوطه انجام می‌گیرد.

تعریف واژه “پناهنده”

در چارچوب معاهده‌های جاری، واژه ” پناهنده” به اشخاصی اطلاق می‌گردد که :

به علت ترس موجه از شکنجه و آزار بر اساس نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروه‌های اجتماعی مشخص (دگرباشان جنسی در این دسته قرار دارند)، و یا عقاید سیاسی‌، از کشور خود خارج شده (فرار کرده) و قادر به بازگشت به کشور خود نیست؛ و یا به دلیل ترس موجه از شکنجه و آزار، مایل به بازگشت به کشور خود و قرار دادن خود تحت قوانین مراقبتی جاری در کشور خود نیست؛ و یا شخصی که دارای تابعیت سرزمین مادری خود نیست و به دلیل ترس موجه از کشور محل اقامت خود نیز خارج شده، و به دلیل همان ترس، قادر به بازگشت به کشور محل سکونت سابق خود نیست و یا به همان دلیل، مایل به بازگشت به آن کشور نمی‌باشد.

در مورد اشخاصی با بیش از یک ملیت، عبارت ” کشور تابعه ” به معنی هر کدام از کشورهایی است که آن شخص دارای تابعیت آن‌ها می‌باشد. یک شخص نمی‌بایست حقوق مبنی بر حراست و امنیت از سوی کشور تابعه‌ی خود را از دست بدهد اگر، بدون مدرک معتبر و بر اساس ترس موجه، مایل نباشد خود را تحت مراقبت‌های قانونی یکی از کشورهای تابعه‌ی خود قرار دهد.

دگرباشان جنسی یعنی همجنسگرایان و دوجنسگرایان و تراجنسی ها به دلیل مجازات همجنسگرایی در قوانین مجازات ایران و قوانین اجتماعی و فرهنگی که ناقض حقوق بشری و شهروندی دگرباشان جنسی هستند در طول زندگی خود در ایران دچار ترس موجه از آزار و خشونت و افشای هویت و بازداشت قانونی و غیرقانونی هستند و بر همین اساس درخواست پناهندگی می کنند.

شمار زیادی از همجنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان و تراجنسی‌های ایرانی هنگامی که ناچار به ترک کشور خود می شوند به ترکیه سفر می کنند زیرا توریست‌های ایرانی برای ورود به ترکیه نیاز به ویزا ندارند، و پناهجو دچار مشکلات اخذ ویزا نمی‌شود.

•پس از ورود به این کشور، در زمان مناسب، یک روز، یک هفته، یا یک ماه پس از ورود، به محل دفتر پناهندگی سازمان ملل متحد در آنکارا مراجعه کرده و درخواست پناهندگی می کنند. جزئیات این مرحله در بخش زیرین آورده شده است.

برای پناهندگان ایرانی، ترکیه یک کشور ترانزیت به شمار می‌آید. تنها پناهجویان اروپایی می‌توانند در کشور ترکیه به عنوان پناهنده پذیرفته شده و اقامت دائم داشته باشند. پناهجویان ایرانی، که پناهجوی غیراروپایی به شمار می‌آیند، نمی‌توانند از کشور ترکیه درخواست پناهندگی در این کشور بکنند، بلکه می‌بایست پس از دریافت موقعیت پناهندگی از سوی UNHCR برای اقامت دائم از این کشور به کشور سوم بروند. دگرباشان (همجنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان، تراجنسی‌ها) ایرانی که در ترکیه درخواست پناهندگی به UNHCR داده‌اند، به دلیل شرایط ویژه به عنوان دگرباش جنسی می‌توانند نگرانی خود از اسکان مجدد در کشوری که برای ایشان در نظر گرفته شده است را ابراز کنند و درخواست اسکان برای یک کشور دیگر بدهند. UNHCR این درخواست را به دقت مورد بازبینی قرار می‌دهد و اگر پناهنده دلیل موجهی برای نگرانی از زندگی در کشور خاص داشته باشد، مثلن این‌که افراد خانواده‌اش در این کشور اقامت دارند و او مایل نیست در معرض برخورد با خانواده‌ی خود که رفتار همجنسگراستیز دارند، باشد، نگرانی خود را به UNHCR  ابراز می‌کند و پرونده‌ی او برای اسکان مجدد به کشور دیگر ارجاع می‌شود. همجنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان و تراجنسی‌های ایرانی که در ترکیه درخواست پناهندگی خود را بهUNHCR  تسلیم کرده‌اند، برای اسکان مجدد به یکی از سه کشور استرالیا، امریکا، و کانادا معرفی می‌شوند.

قدم‌های بعدی اقامت موقت در ترکیه و مراحل پناهجویی را در لینک‌های زیر در اختیار شما می‌گذاریم.

اطلاعات تکمیلی:

با کلیک روی هر مرحله به صفحه مرتبط با توضیحات آن، هدایت خواهید شد.