حقوق پناهندگان در ترکیه

شما حق قانونی دارید که

 • به زبانی که تسلط دارید مصاحبه شوید و به اطلاعاتی در مورد حقوق و وظایفتان در طی مراحل کار به زبان خود و یا به زبانی که می فهمید دسترسی داشته باشید.
 • در طول مراحل پناهندگی دارای یک وکیل و یا نماینده حقوقی باشید که تحت مراحل تصدیق شده از دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد دارای شرایط واجد باشد.
 • استیناف دهید. شما می توانید در مدت سی روز پس از دریافت جواب منفی از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به این تصمیم اعتراض کنید.
 • در مورد تمامی امکانات حقوقی برای اعتراض به تصمیم گرفته شده در رابطه با وضعیت پناهندگی خود که از آن خوشنود نمی باشید، بصورت کتبی مطلع شوید.
 • در مورد هرگونه اذیت و آزار- بدرفتاری و سوء استفاده بطور کتبی و با ابراز جزئیات و مدارک شکایت کنید. این شکایتنامه را می توانید در صندوق شکایات در خارج دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد بیندازید. همچنین میتوانید شکایت خود را مستقیمآ به دفتر بازرس عمومی در ژنو به آدرس اینترنتی ذیل بفرستید: inspector@unhcr.org

شکایت شما با حساسیت پیگیری شده، کاملآ محرمانه نگاه داشته می شود.

 • تهدیدات لفظی و فیزیکی کارمندان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد خلاف قانون کشوری میباشد وکمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد هر شخصی که این تهدیدات را بکند به پلیس گزارش میدهد.
 • با سازمانهایی که کمک رایگان به پناهجویان و پناهندگان می کنند در تماس باشید. شما همچنین می توانید با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در تماس باشید.
 • تا نتیجه قطعی پرونده در ترکیه بمانید.
 • فرزندانتان را به مدارس ترکیه بفرستید. برای کودکان بین ۶ تا ۱۴ سال تحصیلات یک حق رایگان میباشد. قابلیتهای زبان ترکی کودکان شما درجه تحصیلی فرزندتان را تعییین می کند.
 • کاری پیدا کرده و بصورت قانونی کار کنید. این حق فقط در صورت گرفتن اجازه کار و داشتن کارفرما میسر است. کارفرما موظف به پرداخت هزینه ها و متقاعد کردن مقامات برای استخدام فرد خارجی می باشد. این مسئله مراحل طولانی دارد و فرصتهای کاری بسیار محدود می باشد.
 • برای کمکهای مالی و پزشکی به بنیاد همبستگی و کمکهای اجتماعی مراجعه کنید. شما باید از طرف اتباع بیگانه در شهر به این مرکزفرستاده شوید.
 • در رابطه با هرگونه بدرفتاری یا اخلال حقوق به دفتر دادستانی عمومی شکایت کنید.
 • در شهرهایی که اقامت دارید از شعبات کانون وکلا تقاضای کمک حقوقی بطور رایگان بنمایید.
 • برای استفاده از این مزایا کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به منظور دادن مشاوره و راهنمایی حقوقی در خدمتتان است.

این سوال ها از سوی یک پناهجوی دگرباش جنسی در ترکیه مطرح شده بنابرین با این پیشفرض جواب می دهیم که در رابطه با پناهنده های دگرباش، و سازمان های مشاوره ی پناهندگی بر اساس دگرباشی جنسی، و وضعیت پناهندگان دگرباش جنسی که در ترکیه به سر می برند، مطرح شده است.

۱)      ما به عنوان یک پناهجو چه حقوقی داریم؟

جواب این سوال چون به حقوق پناهنده ها به طور کلی اشاره می کند، طولانی تر از جواب سوال های دیگر خواهد بود بنابراین جواب این سوال را آخر از همه می نویسم.

۲) سازمان ها تا چه اندازه دستشان باز است در برخورد با ما؟

سازمان ها اجازه ی “برخورد” با پناهجو و پناهنده را ندارند. دست هیچ سازمان حمایت از پناهندگان و سازمان مشاوره ی پناهندگی برای برخورد با پناهنده باز نیست؛ سازمان ها فقط اجازه دارند در صورتی که پناهنده به صورت کتبی اجازه داده باشد، خدمات خود نظیر مشاوره، پیگیری حقوقی پرونده، و کمک مالی خود را در اختیار پناهنده قرار دهند.

توضیح:

در ترکیه چندین سازمان مشاوره ی پناهندگی و حمایت از پناهندگان در حال حاضر فعال هستند. این سازمان ها فرم هایی را در روی وبسایت مربوط به سازمان خود در دسترس گذاشته اند. وقتی شما این فرم را پر می کنید، و اطلاعات خود را در اختیار این سازمان می گذارید، و همینطور صفحه ای که مربوط به دادن نمایندگی به یکی از مسوولان این سازمان برای پیگیری مراحل پرونده ی شما است را امضا می کنید، این سازمان با بررسی آن اطلاعات و گفتگوهای پیرو آن، و در یک توافق دوجانبه با پناهجو/پناهنده پیگیری پرونده ی پناهجو/پناهنده را به عهده می گیرند.

در این روند، که کاملن بر اساس توافق دوجانبه بین پناهجوی دگرباش و سازمان مشاوره یا حمایت از پناهندگان دگرباش است، اصل بر سرویس‌دهی از سوی سازمان به پناهنده است.

به دلیل موقعیت آسیب‌ پذیر پناهندگان دگرباش، دفتر پناهندگی سازمان ملل، و سفارت ها، به هیچ سازمانی اجازه نمی دهند که بدون برگه ای امضا شده از سوی پناهنده، در مورد وضعیت پرونده ی پناهندگی، چه مثبت و چه منفی، حرکتی انجام بدهد.

همچنین، دفتر پناهندگی سازمان ملل این حق را برای پناهنده قایل است که هر زمان که اراده می کند برگه ی وکالت خود را از سازمان مزبور پس بگیرد و به او اجازه ی دخالت در پرونده ی خود را ندهد.

در همین راستا، به این خاطر که با در دست داشتن شماره پرونده و تاریخ تولد دسترسی به سایت “نتایج” دفتر پناهندگی سازمان ملل ممکن است، و سازمان ها این اطلاعات را در موقع ثبت نام پناهنده از ایشان دریافت می کنند و به این سایت دسترسی دارند، هر زمان که پناهنده ای یک سازمان را از نمایندگی خود عزل کند، می تواند درخواست کند شماره پرونده اش هم عوض شود تا سازمانی که عزل شده است به اطلاعات پرونده پناهنده دسترسی نداشته باشد.

۳) آیا می توانند با زبان ارعاب و تهدید ما را مجبور کنند که از روی اکراه با این سازمان ها همکاری کنیم؟

اگر سازمان های ما، نماینده ی این سازمان ها، با پناهنده ای به زبان ارعات و تهدید صحبت کند و تلاش کند پناهنده ای را از روی اکراه به پر کردن فرم سازمان وادار کند، پناهنده می تواند از آن سازمان به دفتر پناهندگی سازمان ملل شکایت کند.

بهترین راه برای ارتباط گیری با UNHCR ارسال ایمیل به این سازمان است. UNHCR به ایمیل هایی که از سوی پناهندگان دگرباش ارسال می شود، اگر چند نکته ی کوچک رعایت شود، به سرعت پاسخ می دهد.

مساله را با جمله های ساده و روشن با تمام جزئیات لازم، نظیر تاریخی که تهدید یا برخورد ناپسند اتفاق افتاده، اسم شخص، و سازمان، و عباراتی که گفته شده، و دلایل شما برای نگرانی از این تهدید را بنویسید.

چهارچوب تهیه و ارسال ایمیل به UNHCR در لینکی جداگانه توضیح داده شده است.

۴)  آیا می تونند ما رو با لحن توهین آمیز مورد خطاب قرار بدهند؟

مسوولین سازمان های حمایت از پناهندگان و سازمان هایی که مشاوره در امور پناهندگی می دهند، یعنی سازمان های ما، اجازه ندارند پناهنده ها را با لحن توهین آمیز مورد خطاب قرار بدهند. در صورتی که این خطا از یکی از ما مسوولین این سازمان ها سر بزند، پناهنده می تواند این سازمان را از نمایندگی خود عزل کند، و رفتار فرد و سازمان را UNHCR گزارش بکند. مسوولین سازمان ها اجازه ندارند برای پناهنده ها ایجاد نگرانی، ناامنی، اضطراب بکنند و اجازه ندارند با پناهنده ها رفتار توهین آمیز داشته باشند.

۵) آیا می تونند روند پرونده ی ما را به عقب بنیدازند، و یا در ان خلل وارد کنند؟

UNHCR تنها در یک صورت به سازمان ها و مسوولین این سازمان ها اجازه ی گفتگو در مورد پرونده ی پناهنده را می دهد، یک – در صورتی که پناهنده به این سازمان نمایندگی داده باشد، ۲ – در صورتی که این سازمان برای پیشبرد کار پناهنده گفتگو کند. اگر سازمان های ما و یا مسوولین سازمان های ما حرفی در رد و تهدید و در جهت خلل وارد کردن به پرونده اقدامی بکنند، UNHCR اجازه ی گفتگو نمی دهد. یعنی ارتباط سازمان های ما با دفتر پناهندگی یک سویه است و فقط در جهت منافع پناهنده جریان دارد، اجازه ی ایجاد خلل، یا تعویق انداختن روند پرونده را نداریم چون دفتر پناهندگی این اجازه را به ما نمی دهد.

۶) یا هموسکسوال بودن ما رو زیر سوال ببرند؟

هیچ سازمانی نمی تواند هموسکسوال بودن کسی را زیر سوال ببرد. هموسکسوال بودن، مثل بهایی بودن، نومسیحی بودن، روزنامه نگار بودن، عضو حزب سیاسی بودن نیست که نیاز به تایید یک مرکز داشته باشد. هیچ کس نمی تواند هیچ دلیلی مبنی بر همجنسگرا نبودن یک فرد ارائه بدهد. حتی اگر یک شخص با جنس مخالف ازدواج کرده باشد، این ازدواج دلیل همجنسگرا نبودن شخص نیست.

سازمان های ما می توانند اعلام کنند که بر اساس شنیده های ما از پناهنده، و بر اساس دانسته های ما در مورد وضعیت جامعه ی ایران در سطوح گوناگون اش، یک شخص همجنسگرا هست، اما نمی توانیم بگوییم همجنسگرا نیست.

دفتر پناهندگی سازمان ملل این اجازه را به سازمان های ما نمی دهد که چنین اطلاعی را در مورد کسی که خود را به عنوان پناهنده به سازمان ملل معرفی کرده است، ارائه بدهیم. این عمل، به معنی ایجاد ناامنی برای پناهجو است و سازمان ملل جلو این اقدام را می گیرد.

۷)  رابطه ی حقوقی سازمان ها با و ما با سازمان ها به چه شکل است؟

در صورتی که شما فرمی را پر کرده باشید که به یک سازمان اجازه بدهد پرونده ی پناهندگی شما را با دفتر پناهندگی سازمان ملل و با سفارت های کشورهای اسکان ده پیگیری بکند، این سازمان مسوولیت پیگیری پرونده ی شما را پذیرفته است و می بایست به عنوان رابط میان پناهجو و دفتر پناهندگی سازمان ملل و سفارت ها عمل کند. مسوولیت شما این است که اگر شماره ی تلفن خود را عوض کردید، و یا آدرس ایمیل خود را عوض کردید، به این سازمان اطلاع بدهید. اگر برای شما مشکلی در شهر محل اقامت تان بوجود آمد، و یا اگر مشکلی در ارتباط گیری با UNHCR و سفارت ها و یا با پلیس ترکیه پیش آمد، اگر دچار بیماری شدید و نیاز به مراقبت های پزشکی داشتید، به سازمان مربوط اطلاع بدهید تا UNHCR و یا اداره ی مربوط را در جریان بگذارد و کمک های لازم را برای شما درخواست بکند.

در هر مرحله ای از ارتباط با یک سازمان، پناهنده حق دارد نمایندگی خود را از سازمان های ما پس بگیرد. سازمان های ما اجازه ندارند از پناهنده بخواهند که این نمایندگی را پس نگیرد زیرا دلایل پناهنده برای قطع این ارتباط در هر حال و به هر دلیلی که باشد، کافی است. پناهنده حق دارد هر چند بار که مایل است نماینده ای تازه به دفتر پناهندگی معرفی کند. پناهنده مجبور نیست حتمن نماینده ای را به دفتر پناهندگی معرفی کند. می تواند اعلام کند که مایل نیست هیچ نماینده ای داشته باشد. وجود نماینده به معنی تایید همجنسگرا بودن یا همجنسگرا نبودن یک پناهنده نیست. در واقع وجود سازمان به معنی تایید همجنسگرا بودن یا نبودن یک پناهنده نیست.

در صورتی که مشکلی از سوی سازمان های ما برای یک پناهنده ی دگرباش ایجاد شود، با این نهادها می توان تماس گرفت و ابراز نگرانی و یا شکایت کرد.