مصاحبه اصلی

دانلود متن PDF

تاریخ مصاحبه‌ی اصلی معمولا حدود شش ماه بعد از پیش‌مصاحبه تعیین می‌شود. این تاریخ‌ها مطابق با قوانین UNHCR نیستند، بلکه از روی تجربه‌ای که در روند کار  UNHCRدر یک سال گذشته داریم اینجا اعلام می‌شود. معمولن تعیین تاریخ‌ها با توجه به شمار مراجعین این سازمان و شمار کارکنان آن در هر مقطع زمانی انجام می‌شود. در بین کشورهای اروپایی و کشورهای ترانزیت، برای پناهندگان دگرباش جنسی، قطعی ترین راه برای دریافت پناهندگی، درخواست پناهندگی از طریق دفتر پناهندگی سازمان ملل است. کارکنان این اداره با شرایط دگرباشان جنسی در ایران از نزدیک آشنا هستند و با هر مساله تازه ای هم به سرعت آشنا می شوند و برخورد مناسب را پیش می گیرند. توضیح وضعیت زندگی یک دگرباش ایرانی در مقایسه با اداره مهاجرت کشورهای اروپایی در ترکیه خیلی آسان تر است. چرا که پیش زمینه این درک از طریق گزارش ها و مصاحبه های متعدد با خود پناهجوها فراهم شده است.

پناهجوی دگرباش باید در مصاحبه اصلی قادر باشد توضیح دهد که:

1)     دگرباش جنسی است

2)     در ایران “امنیت جانی و روانی” اش در معرض خطر است.

معمولا همانگونه که در بخش پیش مصاحبه هم ذکر شد، کسانی که همجنسگرا یا تراجنسی هستند به خوبی نمی دانند چطور باید خودشان را توضیح بدهند. این توضیح بزرگترین و بهترین مدرک پناهجو است. بیان این مساله برای تراجنسی هایی که عمل کرده اند یا مرحله ای از عمل را پشت سر گذاشته اند، ساده تر از همجنسگرایان است. چون ان وضعیت در فیزیک بدن آنان قابل مشاهده است. اما یک همجنسگرا معمولا و همیشه نشانه های بیرونی برای اثبات همجنسگرایی ندارد.

از سوی دیگر، یک پناهجوی همجنسگرا به دلیل اینکه در قانون مجازات ایران، در صورت دستگیری و احراز شرایط، با مجازات اعدام روبروست، به راحتی می تواند شرایط ناامنی روان و جانی را توضیح بدهد و درست به همین دلیل که تراجنسی ها طبق قانون مجازات به دلیل تراجنسی بودن مجازات نمی شوند، با دشواری بیشتری برای توضیح نا امنی روانی و جانی در ایران روبرو هستندو مشکل توضیه همجنسگرا بودن فرد، با مشکل ناامنی روان و جانی تراجنسی ها  در ایران با بیان تجربه های شخصی و زیستی فرد، در ترکیه به آسانی قابل حل است چون کارکنان UNHCR آماده اند که به این توضیحات گوش بدهند و به دلیل آشنایی با زمینه های مشکل به خوبی درک می کنند. در حالی که در اروپا بسیاری از مشکلات قابل فهم دگرباشان ایرانی به علت اختلاف های فرهنگی بین ایران و اروپا، برای مهاجرت قابل فهم نیست.

مصاحبه اصلی ممکن است 4-3 ساعت به طول بیانجامد.  در این مصاحبه برای شما مترجمی که به زبان شما تسلط کافی دارد در نظر گرفته می شود.

رای UNHCR در مورد قبولی یا ردی (مرحله‌ی اول ردی) پرونده تا حدود سه ماه پس از مصاحبه‌ی اصلی روی سایت و در صفحه‌ی ویژه‌ای که تنها خود پناهنده به آن دسترسی دارد اعلام می‌شود. این صفحه تنها با وارد کردن شماره پرونده و تاریخ تولد پناهنده اطلاعات مربوط را نشان می‌دهد، به همین خاطر توصیه می‌شود شماره‌ی پرونده و تاریخ تولد خود را در اختیار هیچ کس نگذارید تا اطلاعات پرونده‌ی شما محفوظ بماند، گرچه در این صفحه به جز اعلام نتایج مربوط به مصاحبه‌ با دفتر پناهندگی و سپس ارجاع به کشور اسکان‌ده، اطلاعات دیگری از پرونده حتی در اختیار خود پناهنده نیز قرار نمی‌گیرد.

پناهجویان دگرباش جنسی بسیار به ندرت در مصاحبه با دفتر پناهندگی سازمان ملل رد می‌شوند.

در صورتی که پرونده‌ای در مصاحبه‌ی اول پذیرفته نشود، به پناهنده با نامه‌ای که از سوی اداره‌ی آسام ASAM به دست پناهجو می‌رسد، تصمیم UNHCR مبنی عدم قبول پرونده در مرحله‌ی اول، اعلام می‌شود. از تاریخ دریافت نامه، تا سی روز پناهجو مهلت دارد که فرمی را پر کرده و اعتراض خود به نتیجه، و دلایل خود را برای درخواست یک مصاحبه‌ی دوم و یا مصاحبه‌ی تجدید نظر به UNHCR اعلام کند.

پس از بررسی دلایل پناهجو، وی برای یک مصاحبه‌ی دوم دعوت می‌شود. در مصاحبه‌ی دوم می‌بایست تمام دلایل خود برای درخواست پناهندگی را بیان کند. اگر موردی مربوط به خطر روانی و جانی که وی در کشور خود با آن مواجه بوده در مصاحبه‌ی اول عنوان نشده، یا اگر موردی در طول مدت خروج از کشور برای وی اتفاق افتاده که بازگشت او به کشور خود را با خطر همراه می‌سازد، و یا اگر در طول این مدت در کشور وی اتقاقی رخ داده که در وضعیت وی به عنوان پناهجو تاثیر می‌گذارد، می‌بایست با وکیلی که از سوی UNHCR با وی مصاحبه می‌کند در میان گذاشته شود و توضیح کامل و دقیق داده شود.

بسیار مهم است که هم به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و هم به مقامات ترکیه حقیقت را بگویید. فریب عمدی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در رابطه با حقایق پرونده شما تقلب محسوب میشود. اظهارات شما و مدارکی که ارائه می دهید محرمانه نگاه داشته می شود. هیچ مدرکی را امضاء نکنید مگر اینکه آن را خوانده، درک کرده و تایید نمایید.

معمولا به ندرت پیش می‌آید که پناهجویان دگرباش ناچار به ارائه‌ی درخواست خود برای بار سوم بشوند. تعداد بسیاری از پناهجویان دگرباش در مصاحبه ی اول، قبول می‌شوند. آن تعداد معدودی که در مصاحبه‌ی اول قبول نشده‌اند در مصاحبه‌ی دوم قبول می‌شوند.

اگر در مصاحبه‌ی دوم نیز پناهجو قادر نبود دلایل کافی برای دریافت موقعیت پناهندگی ارائه بدهد، بار سوم می‌بایست وکیل بگیرد و به همراه وکیل خود درخواست مصاحبه مجدد بکند.

برای انجام مصاحبه‌ها پناهجویان می‌بایست به آنکارا سفر کنند و برای هربار سفر به آنکارا پناهجو می‌بایست از پلیس برگه‌ی خروج از شهر بگیرد.

مصاحبه اصلی(همین صفحه)