پیش مصاحبه

تاریخی که برای پیش‌مصاحبه تعیین می‌شود، توسط ماشین تعیین میشود و مدت آن در حال حاضد حدود 12 تا 18 ماه است ولی ممکن است زودتر با شما تماس بگیرند. این تاریخ برای پناهندگان دگرباش (همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا، تراجنسی) جنسی ممکن است تسریع بشود.

معمولا تاریخ پیش‌مصاحبه‌ی پناهندگان دگرباش جنسی برای حدود سه ماه بعد از معرفی به UNHCR  تعیین می‌شود.

مهمترین مرحله در مصاحبه پناهندگی باUNHCR مرحله “پیش مصاحبه است. در این مرحله پناهجو”شرح مختصر در معرفی خودش و دلیل خروجش از ایران می نویسد. هر چه در این مرحله می نویسد، در مصاحبه اصلی منبع سوال در مورد دلایل خروج از ایران می شود. پناهجویان دگرباش تصور می کنند که می بایست داستانی مبنی برخطری که ۲ روز یا ۲ هفته قبل از خروجشان از ایران اتفاق افتاده را ذکر کنند. تا به عنوان پناهنده شناخته شوند. این تصور اشتباه است. دگرباشان جنسی نیاز به ساختن داستان یا کیس فرار ندارند. در واقع ساختن این داستانها تنها باعث می شود که پرونده پناهجو با شک و تردید بررسی شود. آنچه در مرحله پیش مصاحبه اهمیت دارد این است که بتوانید به ۲ سوال پاسخ دهید:

سوال اول : چرا از ایران خارج شده اید؟
سوال دوم : اگر برگردید چه خواهد شد؟

از این 2 سوال سوال اول برای همجنسگراها سوال حساسی است و سوال دوم برای تراجنسی ها به این معنی که همجنسگرا اها چون هیچ نشانه بیرونی برای همجنسگرایی وجود ندارد، باید تلاش کنند که همجنسگرا بودن خود را اثبات کنند و تراجنسی ها چون در قانون مجازات ایران شامل اعدام نمی شوند باید تلاش کنند خطری را که باعث خروجشان شده را توضیح دهند.  در پیش مصاحبه فقط توضیح مختصر کافی است مگر اینکه از شما بخواهند که منتظر شوید و در مورد آنچه نوشته اید، توضیحات بیشتری را به صورت سوال و جواب با مسوولی که برگه های شما را در این مرحله جمع آوری می کند، انجام دهید. اگر در این مرحله واقعیت را بنویسید در مصاحبه اصلی ناچار نخواهید بود یک داستان ساختگی را با تفصیل شاخ و برگ بدهد و اضطراب داشته باشید که اگر سوال پیچ شدید چه بگویید. هر شخص همجنسگرا و تراجنسی در ایران “واقعیت” ی از زندگی و تجربه های خودش دارد که قویترین و حساسترین دلایل پناهندگی هستند. این واقعیت را به یاد بیاورید و در برگه بنویسید.

(تاریخ مصاحبه اصلی نیز متغییر است و بین 8 تا 18 ماهه داده میشود ولی احتمال دارد زودتر با شما تماس بگیرند .هیچ لزومی به تغییر وضعیت ظاهری برای مصاحبه و پیش مصاحبه نیست)

بهتر است درباره کیس خود با دیگر پناهجویان سخن نگویید.

توجه داشته باشید ترکیه کشوری اسلامی و سنتی است. باید مراقب رفتار و شکل ظاهری خود در اماکن عمومی بود.

اگر از داروی خاصی استفاده میکنید برای مصرف یکسال خود دارو به همراه داشته باشید.

 پیش مصاحبه(همین صفحه)