ثبت نام در آسام

دانلود متن PDF

حتماً زمانی که در حال ثبت نام هستید به شخصی که مشخصات شما را می پرسد بگویید که دگرباش هستید (گی ، لزبین ، بایسکشوال و یا ترنسکشوال).

توجه داشته باشید که مترجم فارسی زبان در دفتر آسام مستقر است و صحبتهای شما را ترجمه می‌کند. پس نگران نباشید. معمولا پناهجویان در شهرهای پناهنده‌پذیر کایسری، نوشهیر، نیده، اسپارتا، اسکی شهیر، مرسین، دنیزلی، آدانا، یالوا ساکن می‌شوند. اگر دوستان شما در یکی از این شهرها ساکن باشند می‌توانید درخواست کنید که به آن شهر ارجاع داده شوید تا از حمایت دوستان‌تان برخوردار باشید و تنها نمانید.

پس از آن به شما یک برگه ارائه خواهد شد که تاریخ پیش مصاحبه و شهری که باید در آن زندگی کنید در برگه درج شده است.

در این فاصله به ایستگاه مترو بروید و این بار به سمت ایستگاه آشتی حرکت کنید. در ترمینال آشتی به یکی از شرکتهای مسافربری اتوبوس مراجعه و بلیط آن شهر را تهیه کنید.

چنانچه وسایل خود را در ترمینال به امانت گذاشته اید، با رفتن به قسمت امانات، وسایل خود را تحویل بگیرید و جهت سوار شدن به اتوبوس به محلی که به شما گفته شده است بروید.

ثبت نام در آسام(همین صفحه)