ایرکو: نگرانیم و جامعه‌ی دگرباش را فراموش نمی‌کنیم

ایرکو: نگرانیم و جامعه‌ی دگرباش را فراموش نمی‌کنیم

سازمان دگرباشان جنسی ایران (ایرکو)

بیانیه مطبوعاتی – برای انتشار فوری

 

یک هفته پس از شروع جنبش اعتراضی تازه‌ای در شهرهای ایران، سازمان دگرباشان جنسی ایران (ایرکو)، همانند همیشه خواهان پویایی جامعه‌ و کشور ایران در مسیری است که اعضای دگرباش خانواده‌های ایرانی نیز در کنار دیگر اعضای جامعه از حقوق شهروندی و امنیت اجتماعی برخوردار باشند.

همچنین ایرکو با احترام به این واقعیت که دگرباشان ایران متعلق به لایه‌ها و بخش‌های گوناگون طبقاتی، مذهبی، قومی و جامعه‌ی ایران‌اند، با مطالبات مردمی که برای اعتراض به نابسامانی عمیق اقتصادی و اجتماعی در خیابان‌ها هستند، اعلام همپیوندی می‌کند.

ایرکو همچنین بر این دغدغه پا می‌فشارد که شرایط زندگی شهروندی در ایران به شکلی تغییر کند تا امنیت و رفاه تمامی مردمان ایران تضمین و تأمین شده باشد.

همچنین یادآور می‌شود که در نزدیک به چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی ایران، به جز جرم‌انگاری، انکار، توهین و نگاهی مبتنی بر بیمار خواندن افراد جامعه دگرباش، گشایشی حقوقی برای اعضای این جامعه به همراه نداشته است.

در مسیر چهار دهه‌ گذشته، کشور به قوانینی که از لحاظ حقوقی نسبت به حقوق و جایگاه اعضای کانون خانواده، تبعیض‌آمیز، بی‌انعطاف و بسته‌ عمل می‌کند، گذر کرده است.

در این مسیر، درون خانواده‌ها لبریز از تبیعض‌های جنسیتی و جنسی شده. به برخی اعضا همانند پدر به عنوان رییس خانواده، امکان اجرای مجازات‌های تنبیهی تا حد قتل ناموسی داده شده است.

تمامی این‌ها راه را برای گفتگو و تفاهمات درون خانواده مسدود می‌کند و جوانه‌های مثبت نهال جوان جنبش دگرباشان جنسی ایران نیز می‌رفت که خشک شود.

با این همه، امید، و ارتباط، و اینترنت، اجازه داده تا در طول همین سال‌ها همدیگر را پیدا کنیم و با ایجاد امکان گفتگو و تبادل نگاه، همدل و همراه هم باشیم و سازنده باشیم.

در کنار آن، با تکیه بر روشن‌بینی و همراهی مردم و عطوفت خانواده‌ها در یک دهه گذشته، حرمت و حقوق اعضای دگرباش خانواده‌ها بیش از پیش رعایت می‌شود، همانند اینکه نگاه‌ها بازتر از قبل شده، امکان گفتگو در موضوع‌های مرتبط به جنس و جنسیت، هویت‌ها و گرایش‌های جنسی در جمع‌هایی روی می‌دهد که پیش‌تر امکان‌پذیر نبود.

حال ما خواهان ادامه‌ روندی قانونمند هستیم که به کانون خانواده اجازه‌ پذیرش تمام فرزندان خود، و به فرزندان خانواده اجازه‌ تعلق به کانون خانواده را بدهد.

با پیگیری دورادور رویدادهای شهرهای ایران، ایرکو نه تنها لبریز سوال است، بلکه با نگرانی تمام تحولات ایران را دنبال می‌کند.

ما امیدواریم روزهای بهتر سر برسند، و امیدواریم روزهای بهتر، بی هیچ تبعیضی، متعلق به تمام شهروندان ایران باشد.

در نهایت، حرف ما با هم‌احساس‌های خود در ایران این است:

فراموش نمی‌کنیم به رغم تمامی مشکلات اقتصادی و اجتماعی، تمامی تنگ‌نظری‌های افراطی مذهبی، تمامی ناآگاهی‌هایی که به سانسورهای حکومتی بسط داده می‌شوند، زنان و مردان همجنس‌گرا، دوجنسگرا، تراجنسیتی و تراجنسی، میان‌جنسی، اسکشوآل، کوئیر و تمامی دیگر اقلیت‌های جنسی در ایران، اعضای این جامعه هستند، هرچند به طور مکرر انکار می‌شوند.

فراموش نمی‌کنیم که اجازه نمی‌دهند خودمان را بشناسیم و خودمان باشیم و شهروندهایی پویا برای جامعه‌ای شکوفا باشیم.

و هرچه بشود، تلاش می‌کنیم امید به شرایط زندگی ما برگردد و بتوانیم راه پیش‌رفت را ادامه بدهیم و ایرانی داشته باشیم که به تمامی ساکنان کشور، و به زیست‌بوم ایران، نگاهی همراه با عطوفت و انسانی داشته باشد،

تا ما در روزهایی بهتر، دنیایی برابر برای همه ساخته‌ باشیم.

امیدوار بمانیم.