خانواده‌ها، موضوع محوری روز جهانی مقابله با دگرباش‌ستیزی در سال 2017

خانواده‌ها، موضوع محوری روز جهانی مقابله با دگرباش‌ستیزی در سال 2017

امسال تمرکز آیداهوت #IDAHOT بر دو موضوع زیر است:

  • نقش خانواده‌ها در سلامت اعضای LGBTQIA خود
  • اهمیت حقوق خانواده‌های LGBTQIA (خانواده‌های رنگین‌کمانی)

مقابله با ارزش‌های سنتی خانواده‌های محافظه‌کار نیز مورد توجه قرار گرفته است.

آیداهوت امیدوار است که تمرکز بر موضوع خانواده در امسال بتواند:

  • مشاهده‌پذیری و صدای والدین LGBTQIA را تقویت کند
  • مشاهده‌پذیری و صدای خانواده‌های رنگین‌کمانی را تقویت کند و منجر به بهبود شناخت حقوق آنها گردد.
  • مشاهده‌پذیری و صدای کودکان والدین LGBTQIA را تقویت کند و احتمالن ساختار جنبش نوپای آنها را تقویت کند

با توجه به این‌که روز جهانی خانواده‌ی برابر در اوایل ماه می است، امسال آیداهوت به منظور تقویت و دربرگیری بیشتر مخاطبان خود روز مقابله با دگرباش ستیزی را با روز جهانی برابری خانواده‌ها همراه کرده است.

منبع: