حق برخورداری از زندگی، آزادی و امنیت

حق برخورداری از زندگی، آزادی و امنیت

از وقتی که آقای محرابی گیر داده بود به خودارضایی، آب خوش از گلوی بهداد بیچاره پایین نرفته بود. بعدش هم که هم‌کلاسی‌هاش شروع کرده بودن به مسخره کردنش بخاطر بعضی از رفتاراش که به قول اونا دخترونه بود. نوبتی هم که باشه، نوبت عاشق شدن بهداد رسیده بود. یه روزی رسید که بهداد متوجه شد از نظر عاطفی و ... ادامه مطلب »