دگرجنس‌گرایان

بخش سیزدهم: مسئله‌ی دگرجنس‌گرایی

مرجان اهورایی[1]  13-1 مقدمه: تولد دگرجنس‌گرایی در این مقاله تلاش می‌کنیم که بیشتر در حوزه تاریخ و جامعه ایران گرایش دگرجنس‌گرا را مورد بررسی قرار دهیم و البته برخی از مطالب عمومی آن را نیز مورد استناد قرار دهیم. تلاش ما در این بخش توصیف این گرایش جنسی نیست. می‌خواهیم ببینیم چگونه دگرجنس‌گرایی نیز همانند سایر گرایش‌ها می‌تواند محل پرسش ... ادامه مطلب »